NASZA OFERTA

Oferujemy wykonanie okresowej kontroli systemów ogrzewania

 

(Efektywności energetycznej kotłów)

 

Kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania

 z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów

 

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym oraz Ustawą o charakterystyce  energetycznej budynków

właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli kotłów z uwzględnieniem

ich efektywności energetycznej :

- co najmniej raz na 4 lata dla kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym,

o nominalnej mocy 20 kW do 100kW oraz kotłów opalanych gazem

 - co najmniej raz na 2 lata dla kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym

o nominalnej mocy powyżej 100kW

Posiadamy niezbędne pozwolenia i rejestrację w systemie teleinformatycznym

 

 

Właścicieli i zarządców posiadających kotły zapraszamy do kontaktu pod nr tel.   507000174

 

Koszt wykonania okresowej kontroli systemu ogrzewania wynosi :

 

dla kotłów od 20 kW do 100 kW - 499 netto ; dla kotłów od 100 kW do 300 kW - 799 netto;

 

dla kotłów od 300 kW do 500 kW - 899 netto;  dla kotłów powyżej 500 kW – kwota ustalana indywidualnie

 

Podczas kontroli niezbędne jest uczestnictwo serwisu, w razie potrzeby za dodatkową opłatą zapewniamy własny serwis.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SHINECENTER MICHAŁ MAJERSKI ul. Lutyńska 23a, 55-330 Wróblowice NIP: 9131445434 REGON: 022376573

wszystkie prawa zastrzeżone certyfikatyenergetycznekotlow.pl

designe SKOM